Laserakuten i Kungsbacka

Laserakuten i Kungsbacka

Vi erbjuder medicinska laserbehandlingar i Kungsbacka.

Laser är, lite förenklat, en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Vi använder så kallad Medicinsk Laser som kan läka och lindra medicinska besvär. Laserljuset har unika egenskaper som har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus minskar smärta, dämpar eller läker inflammationer och främjar allmän läkning. När man behandlar med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntesen där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.Internationellt kallas denna behandlingsmetod ofta för ”low Level Laser Therapy” (LLLT). Våra terapeuter är utbildade i medicinsk laser.

Vad kan behandlas?

Vetenskaplig forskning visar positiva resultat på både långvariga och akuta tillstånd och skador, bland annat ledvärk, nack- och ryggvärk, problem med hud, senor och tandkött, knäartros, reumatism, muskelvärk, akuta skador och läkning efter operation.
Positiva effekter uppnås även på rörlighet och livskvalitet. Alla typer av inflammatoriska besvär går utmärkt att laserbehandla med goda resultat, tack vare laserns förmåga att minska inflammationer och dämpa smärta. Många kan minska sitt intag av smärtstillande, eller sluta helt.

 

Hur går en behandling till?

Man belyser den delen av kroppen där besväret sitter med laserljus. Man riktar en så kallad probe mot området som behandlas. Synligt laserljus som är rött eller grönt används oftast på ytligare besvär som exempelvis sår medan osynligt ljus oftast används på djupliggande problem så som leder och muskulatur. Behandlingstiden per tillfälle är 10-30 minuter per tillfälle, beroende på skadans storlek och djup.

 

Hur många behandingar behövs?

Det varierar. Allmänt kan man säga att långvariga skador kräver fler behandlingar och akuta skador färre. De första gångerna bör man behandla 1-2 ggr per vecka. Oftast märks resultat efter 3-6 behandlingar. Många känner faktiskt en förbättring med t ex ökad rörlighet och minskad smärta redan efter en behandling, men även om man inte gör det så ger laserbehandling bra resultat för de flesta. Faktiskt upp till 90%, beroende på typ av skada. Långvariga problem kan kräva uppemot 12 behandlingar. För att behålla ett förbättrat tillstånd behövs ibland återkommande behandlingar med längre intervall behövas, exempelvis varannan månad.